Eunews :: "Rəsm"i mövqe

İnqilab MS-in gözü ilə
26/02/2014
http://eunews.az/caricature/20140306021803189.html