Eunews :: "Rəsm"i mövqe

Ləğv olunan "Cənub axını" MS-in gözü ilə
09/12/2014
http://eunews.az/caricature/20141209011934118.html