Eunews :: "Rəsm"i mövqe

Parisdəki terror aktı MS-in gözü ilə
09/01/2015
http://eunews.az/caricature/20150109011508775.html